Referencie

Pieskovanie

Základom kvalitnej antikoróznej ochrany materiálu je predpríprava podkladu a tým je otryskávanie resp. pieskovanie povrchu s následnou aplikáciou náterovej hmoty. Je to najúčinnejšia technológia pre odstránenie korózie, starých náterov, okují a iných nečistôt. 


Pieskovanie je metóda, pri ktorej sa vrhá za pomoci silného prúdu vzduchu abrazívo rôznej veľkosti a tvrdosti na otryskávaný povrch. Používajú sa rôzne druhy abrazíva ako sú: ekologická struska (grit), oceľová drť, korund, balotina, speedblast, granátový a kremičitý piesok. U nás je ako abrazívo použiá ostrohranná oceľová drť označovaná ako GL50. Takýto spôsob úpravy povrchu je vhodný pre vytvorenie kotevného profilu, ktorého prítomnosť je základným faktorom pre kvalitné nanesenie náterových hmôt. Takýto podklad je vhodný ako pod mokré farby, tak aj ako základ na práškové lakovanie.

Pieskovanie je neoddeliteľnou súčasťou povrchových úprav kovov  a má významný vplyv na životnosť náteru, čo v konečnom dôsledku šetrí financie a oddiali tak koróziu až o desiatky rokov  v závislosti od korózneho prostredia.

Ak potrebujete realizovať antikoróznu ochranu vašich výrobkov opakovane vo väčších sériách, disponujeme prevádzkou s kvalitným otryskávacím zariadením a špičkovou lakovacou technikou. Prevádzka je vybavená uzavretým tryskacím boxom o rozmere 8m x 3,5m x 3,2m.

Referencie / Pieskovanie
Referencie / Pieskovanie
Referencie / Pieskovanie

Plech

  • výrobky z čiernych, pozinkovaných alebo hliníkových plechov určené do interiéru - rozvádzačové skrine, hydrantové skrine, vnútorné steny výťahových kabín, plechové kryty rôznych strojných zariadení a prístrojov, dielce  vzduchotechnických a filtračných zariadení a potrubí,  káblové žľaby, plechové kryty svietidiel,

  • výrobky z čiernych, pozinkovaných alebo hliníkových plechov určené do exteriéru - atiky budov, fasádne oplechovania, rôzne krycie a okapové plechy na budovy, parapety, klampiarské výrobky pre odvod dážďovej vody, plechové dielce reklamných pútačov, poštové schránky, dopravné značky, semafory, kovové preliezky na detské hriská

Referencie / Plech
Referencie / Plech
Referencie / Plech
Referencie / Plech

Profily

  • vonkajšie aj vnútorné konštrukcie z oceľových aj hliníkových profilov - hliníkové profily, konštrukcie na prístrešky a zimné záhrady, kovové ploty, mreže, balkónové zábradlia, schodiskové zábradlia
Referencie / Profily
Referencie / Profily
Referencie / Profily
Referencie / Profily

Automobily

  • automobilové komponenty - disky kolies, pružiny, kryty motora, olejové a vzduchové filtre, nárazníky, strešné nosiče
Referencie / Automobily
Referencie / Automobily
Referencie / Automobily
Referencie / Automobily

Hobby

  • športové a hobby predmety - kostry bicyklov, kovové konštrukcie posilňovacích strojov a zariadení v posilovniach a fittnes centrách, rôzne kovové výrobky domácich majstrov
Referencie / Hobby
Referencie / Hobby
Referencie / Hobby
Referencie / Hobby